close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Batavia

3

Aen den hoogh Ed= heer Cornelis

Speelman gouverneur generael

en d’Ed=le Heeren Raaden van Jndia,

e

Ed=e gestrenge, hoogh achtbare, man„

hatte wijse voorsienige, seer genereuse

heeren;

Dle

Ed=e Hoogh gebiedende heeren,

Den laesten die wij aen uEd=le hoogh a: gesz:

affgegaene missive

hebben is geweest met 't Jaght 'thuijs te kleeff

met 'tjagtt bhuys te kleef

op p=mo deser maent, waer van het afschrift

hier nevens gaet daer aen wij ons onder„

copie van dien goet hier

nevens

daniglijck gedragen off den principalen door

eenig jncorvement niet bestelt waere,

dat anders verhopen, Dienende desen

voornamentlijck om uE:d: ho:a Missive

van den 20=e maert p=r de fluijt de voorsigtig

heijt op 10=en Aug=o lestleden hier aenge„

braght, te beantwoorden, ende verders

antwoort op d’ missive p=r

het nodige te adverteren, ons bijsonder

al

d’ fluit d’ voorsightigh=t

aengenaem wesende te lesen dat uEd=eo

hier aen gebraght

a: een redelijcke welgevallen hebben dat

op de uijtleveringe der noten 23 p=r Cento

4

te ko

schaers gekomen zijn, dat wij ons nogh ver

vonderen