close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7661

Volgnummer

0014

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.02 Bantam

subdirectory-right

div.nrs. Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Bantam. Met bijlagen

subdirectory-right

7661 Banda, 1682 sep. 1 - 1683 aug. 20; Banda, resoluties, 1682 sep. 8 - 1683 aug. 26; Bantam, kopie - attestaties, gepasseerd voor notaris David Regulier in Batavia en voor de advocaat - fiscaal en de waterfiscaal betreffende het voorgevallene tussen de Engelsen en de Nederlanders in Bantam, 1682 juni 13 - nov. 30

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Batavia

3

Aen den hoogh Ed= heer Cornelis

Speelman gouverneur generael

en d’Ed=le Heeren Raaden van Jndia,

e

Ed=e gestrenge, hoogh achtbare, man„

hatte wijse voorsienige, seer genereuse

heeren;

Dle

Ed=e Hoogh gebiedende heeren,

Den laesten die wij aen uEd=le hoogh a: gesz:

affgegaene missive

hebben is geweest met 't Jaght 'thuijs te kleeff

met 'tjagtt bhuys te kleef

op p=mo deser maent, waer van het afschrift

hier nevens gaet daer aen wij ons onder„

copie van dien goet hier

nevens

daniglijck gedragen off den principalen door

eenig jncorvement niet bestelt waere,

dat anders verhopen, Dienende desen

voornamentlijck om uE:d: ho:a Missive

van den 20=e maert p=r de fluijt de voorsigtig

heijt op 10=en Aug=o lestleden hier aenge„

braght, te beantwoorden, ende verders

antwoort op d’ missive p=r

het nodige te adverteren, ons bijsonder

al

d’ fluit d’ voorsightigh=t

aengenaem wesende te lesen dat uEd=eo

hier aen gebraght

a: een redelijcke welgevallen hebben dat

op de uijtleveringe der noten 23 p=r Cento

4

te ko

schaers gekomen zijn, dat wij ons nogh ver

vonderen