closeTerug naar inventaris

Transcriptie

kloecke slaven vande

Bandase Burgerij sullen

op gekogt werden

gelijck mede behertight

sal werden d’ reparatie oer.t

waterbacken tot poelo-aij set=r

d’ reparatie aen ’t reduijten

et=a op poelo Rlun is nodigh

geweest/

item t hruijtkeldertie in

lnontangs

bragt heeft wanneer alle de Jonge note

boomen opgegeten, vertreden, en

vermelt wierden, daer het jegenwoordig

in soo een treffelijcke stant gebragt is

dat het niet anders te wenschen ware,

wy en sullen in geen gebreke blijven om

parthije kloecke slaven vande Bandase

borgerij op te koopen wanneer sij hun

gerieff eerst daer van sullen hebben

genomen, en sal de reparatie die vereijst

wert aende waterbacken tot p=lo aij

behertigt werden, waer toe de maenden

October, en novemb=r den besten tijt

en het droogste vant jaer is, om het

gebreck van water voor te komen

zijn wij op hoede, en hebben tot dien

eijnde altijt inde dertig Ledige water

vaten klaer gemaeckt successive van

de ledige vlees, en speck vaten, die in

tijt van noot met vers Commerwater

gevult, en p=r Chialoupe nae p=l aij

gesonden werden;

De reparatie die gedaen is tot p=lo phun

aen't te duijtjen Logie etz=a is nodig gewees

gelijck inde Daontang niet verre van

waijer, achtersLant van Banda aen

het kruijtkel dertjen dat soo gering, en

onkostelijck geweest is, dat het niet

noemens