closeTerug naar inventaris

Transcriptie

27

volgens d'ordre van uEd: Ho: a: in het

examineren der sake van guarnisoen,

boeckhouder S=r Gerrit vanden bergh

den heer commissaris soo veel openinge

doen als ons bewust is, en in alles met

dese sake supercederen, en afwagten

de comste van E:d: heer padbrugge

kopende de cas, en winckel deselve

werden nu hier separaet bekleet de

eerste bedieninge bij den eerst adsistent

d’ kas en winckel

maxumliaen pouttin, en de tweede bij

werden nu hier separalt

den Ondercoopman S=r Cornelis stull

Bekleer/

ende sal d'ordre nopende het mergma„

d’ordre nopende ’t mer„

leven der te schrijven brieven, als

gialepen der Brieven ct=r,

mede den korten jnhout der bijlagen

al na gekomen werden/

daer mede in geconpretendeertieerden

etz=a de ordres, en bevelen successive

van uE:d: Ho: a: herwaerts gesz: zijn

en bevonden wij in het genoteerde

d’ordres die successive

boeck van E: heere vlamingh soo niet

herwaerts geschreven, sijn

ingeschreven,

papperijn behelsende 'tselve divers

werden int genotteerden

boeck van E h=r vlamingh

ordres vande dienaeren van dE Comp=

zal=r niet gevonden, etr=

inde provintie van Amboina bescheijden

die echter hier oock niet te onpas

t' gestolene uijt ’scomp=s

komen, het gestolene uijt sComp=s

kleene kas is voldoen/

kleene Cas door den Ondercoopman

wille voorts= voldaen;

na vrage gedaen wesende aen onsen

vert