closeTerug naar inventaris

Transcriptie

met wit garen hoeden

en swart sulx sal tot een

ander tijt gepachienteert

werden/

d’ twee packen perputuren

behoeven niet gesonden te

werden/

't sout wert uijt Ternaten

verwaght/

danckbaerh=t wegens

tsenden van provisie;

wegens 'tsenden van een

Boeckmaker en een Baes

smtt

d’ongetaxeerde goederen

sullen getaxeert opgebragt

werden/

der Eijsschen sullen wij ons reguleren

nae u:E: d: Ho: a: voorschrift, en goede

meeninge wegens gout, en sikver,

draet daer mede zullen wij ons konnen

behelpen met 4: lb:, met wit naijrgaren

„meerder hoeden en swart selpt

t sullen wij patchienteren tot een

anderen tijt wanneer dan daeromme

ullen Eijsch doen oock sal het beter

wesen dat de twee stucken swart per„

„petuanen niet gesonden werden als met

het openen van een Cas meerder

schade als voordeel door de mot staet

te geschieden, het zout verwagten

wij uijt Ternaten, met provisie

kunnen wij het nuheel wel stellen

ende wij bedanken uE: Ho: A: Ootmoedels

voor derselver voorsorge, Een

bloockmaker, en een smitsbaes zijn

ons nu p=r de voorsigtigheijt toegekomen

waer tegens eenige tijts g'expireerde

verlost zullen werden, Ons is geble„

ken dat alles in factura, in gelde, en

getaxeert wert opgebraght, ende dat

daer van voortaen reeq=e moet werden

gehouden, gelijck mede van alle andere

ongetaxeerde goederen dat die getaxeert

opgebragt moeten werden in Comfori

nute vande overgesondene extracten

uijt ziam, en mallebaer geschreven

etz=a