closeTerug naar inventaris

Transcriptie

d’ordre nopende het

planten van notebomen

sal na gekomen werden

et=a/

nopende 't redresseeren van:

vervallende arme mildelen.

op neira en sonthoir/

van onse heeren principalen soo veel

mogelijck na te komen in het planten van

Noteboomelijwaer aen d'E Comp=e ten

alderhoogsten gelegen zij tot welcken

eijnde wijtvier mede in treijn sullen tragten

te brengen diergelijke Costuijme als in

Amboina in observantie op het planten

van nagelboomen, dat is seker taxt bij jder

perkenier te doen planten, die hij oock

onderhouden, en door den boswagter, en

gecommitteerden geduirig gevisiteert moeten

werden welke saeken wij ons ter harten

sullen laeten gaen, en waer op uEd: ho: a:

hun mogen verlaten,

De arme middelen op neira, en Lonthoor

waeren op beijde plaetsen al vrij wat in ver„

val geraeckt overmits die Capitalen off

uijtgesette gelderen niet wel versekert stonden

vermits de borgen veele daer van overleden, en

de andere door, een langen loop van Jaren

jnsuffisant bevonden wierden 'twelck

dadministrateurs gerecommandeert hebben:

waren te rade geworden hun tot de politique

overheijt te begeven, en versogten dat de

gecommitteerdensgestelt wierden tot

redres der selver 'twelck geeffectieert

is jnvoegen daer inne zodanigen verekertinge

en