closeTerug naar inventaris

Transcriptie

43

ter somme van rx=rs 768„ 11: met een schepe

kennis groot rx=rs 1000 versoeckt dierhalven

van

ootmoedelijck daer gereleveert te werden desselfs versoeck om daer

van gereleveert te werden

alsoo de ordre, en last van zijnen heer en

gouverneur in der tijt heeft moeten obe„

„dieren blijkende zulcx bij diverse resolutien

over dat subject genomen

notitie dor krijgs maght

Onse jegenwoordige krijghsmaght bestaet

alhier

inde volgende Coppen, ende verdeelt gelijk

hier na te sien is,

op Nicira int Casteel nassauw

1: Luijtenant

1: provisioneel vaendrig

3: chergianten

10: Corporaels

2: tamboers

6: rondegangers

107: soldaten

Bellegica

jnet Casteel

1: vaendrager

2: Chergianten

2: Corporaels

1 Lamboer

6: zoudegangers

39: schildergasten

ve