closeTerug naar inventaris

Transcriptie

goenong capi:

1: Corporael

3: schildergasten

op Sclamme

1: Chergiant

4: Corporaels

15: schildergasten

op Commer

1 chergiant

1: Corporael

6: schildergasten

t Casteel Hollandia op Zonthoir

1: vaendrigh

2: Cergianten

2: Corporaels

1: Tamboer

35: schilderaasten

Jnde Logie om Laeq

1: zergianten

2. Corporaels

1: Tamboer

childergasten

35:

op de Ronduijt Lacoij

1: Corporael

4: schildergasten

de