closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ende chialoup Rossingijn na de z=t O: Eijlanden

vertrocken

4 Corporaels

14: schildergasten

416

29: persoonen inde Logie op zouthoir te teel

getelt

387„

rest

Coppen blijkende bij de voors: repartitie

dat sommige fortressen te sober beset zijn

dienolgende versoeken wij uE: d: ho a:

versoeck met nogh 250

soo het doenelijk is, om nog met 250: krijgs

krijgs knegten vorsien

te werden/

kneghten versien te werden dewijle de

Bandase verdelinge een getal van 600:

mannen vereijst de verlossinge is hier

d’verlossinge heeft niet

rae behooren niet konnen geschieden ver„

na Behooren kunen geschiet

etc=a/

mits de ontstentenisse van: 46: militairen

die p=r de voorsigtigheijt gemeent waren

te senden, dat al wat droevige soldaten maeckt

die sommige meer dan twee jaren over hun

verbonden tijt hebben, nu hebben wij niet

vernwogens geweeest meer te verlossen dan

27: militairen, veele zijn gecontenteert

geworden om voor /3 gagie een jaer over

te blijven tot nader ontset

Ende dewijle den manhaften Cap= paulus

Andries visser deser weerelt overleden

doot van Cap=tn paulus

is, soo versoecken wij eerbiedelijck dat

anderels/ visser/

het u: E:d: Ho: a: goede geliefte zij ons weder

omw

11

1