closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ij

ijlanden

der

omw

47

versoeck om met een ander

omme met een wacker Cap=t over de

versien te werden/

militie te versien indien het mogelijck is

De respective opperhoofden der schepen

d: ladinge der scheepen

wel uijt gekomen,

desen Jare hier van batavia aengekomen

hebben hunne ladinge wel uijtgelevert,

en gerespondeert

Ende gewerdt u: E:d: Ho: a: dese Missive net

de fluijt de voorsigtigheijt waerjnne wij

cargasoen inde fluijt

doen schepen hebben de volgende specerien

d’ voorsightigh=t gescheept,

als;

50554: lb off 8792: cattis foelij bestaende in

312: sockels van 28: Cattis joer, en

4: halve van 14: cattis gruijs

97249¾ lb off 16913: kattis gesorteerde noten

mischaten te weten

6549 kattis vette

5685— middelbare

4679- rompen

16913: Cattis noten

551 lb noten olij bestaende in 450: p=s

halve leggers gepekelde noten

12

138. lb moernagelen bij den fiscaal

aengeslagen, kostende te samen

niet naet hare ongelden volgens

factuira ƒ34596: 10: 5: werden:

ge Jegenwoordig staet gemaeckt

dat aenstaende jaer met het eerst ver„

treckende schip van hier wel soo veel

noten, en foelij nae Batavia sal versonden

werden als desen Jare reets geschiet is;