closeTerug naar inventaris

Transcriptie

van duijstburgh versoekende om met

t dimoveren der koebeesten van praij

eenige recognitie penningen van d’E

Comp=e sonder jntrest te genieten;

request van den Luijtemant pieter

kraen, versoekende vermits tijts exprratie

nae batavia op te mogen komen om te

repatrieren, ende jngevalle dit den selven

geaccordeert wert dat uE: Ho: a: ons

met een bequaem Luijtenant belive

te versien

Een d=o van den opper chirurgijn hans

uldrig meijer daer bij hij remonistieert

hoe tober de provintie Banda van

jnstrumenten wert versien versoec„

gende daeromme redres, mits die op

rekeninge werden verstreckt

Sedert onsen Jongsten zijn hier weder

op wissel getelt soodanigen somme

van penn: als de nevensgaende memoire

uijtwijst, welke wij versoecken dat

met uEd=e ordre daer wederomme

magh werden voldaen, ende uijtge„

keert

hier mede

Ed=e gestrenge hogachtbaren

manhaften wijse voorsienige seer

genereuse heeren, desen eyjndigen

verte

49

rijn