closeTerug naar inventaris

Transcriptie

gebreck van rijs

provisi lot ourij

dat nu met de chialoep

ramburg volgens gedane

eijs derwaerts went gesonden

is mij gebleken dat aldaer tot ourien gee„

rijs off provisie meer in voor raed was

sulcx wij niet hebben willen onderlaten

„volgens

uE: residentie plaets te versorgen voor

desen gedaenen Eijsch, invoegen jegenwoord„

met de de Chialoup hamburg derwaerts

compt tvolgende als

4: lasten witte rijs

2: vaten speck

40: dubbelde bossen rottang Java

100000: p=s Lagou Ceramse

welcke goederen al zeijlende langs de

wal, en al laverende uijt de Chialoup

gelost moeten werden soo spoedige als

doenl=jk is, zijt hier mede godt in genade

bevolen, onderstond uL: vrundt, en was

geteekent willem van zijll ter zijden

Banda nassauw den 13=e octob=r 1682

Dese compt uijt een reijn wit hardt

van den Commissaris r: paderugge,

en wert gesonden gen zijn vrunden

dorangkajen Loestam van keffingh

d' Joemat van killoe, mattawero van

kellewaroe, en verder dorps voogden

van goeli goeli quaminer, guans tara„

hakat etz=a met toewensinge van

alles goetsheijl, en voorspoet:

naer