close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

noordwijck nogh van over Amboina al„

daer te lossen, om des Commissaris gezin

en goederen over te brengen, en tinheb„

bende voor Amboina aldaer te lossen

en hier door is het al vrij onseker

off de reijse gewinnen sal ofte niet,

waeromme dan het gelaten beright,

en open overdragt door den ontaenden

nieuwen heer gouverneur Jacob

Lobs, van ’scomp=s ommeslagh inde

moluccos in 't affschrift met het

Jacht het voorhout nu oversenden,

zijnde het al dat als nogh vermogens

zijn, als wesende alhier in Banda

eerst aenvangh met topnemen der

wesentlijke goederen gemaeckt, gaende

hier nevens mede affschrift van sekere

verclaringe ten laste van den berugten

Zorrendraijer Joost in goeree door de

wandeling genaemt dewelke den tijt„

niet toegelaten heeft om te doen be„

Eedigen, als zijnde de deposanten den

eenen van Batchian naer Ternateu

ende den anderen met 't schip Schielant

naer batavia vertrocken, het beedigen

van den eenen zal in ternaten versogt

en naer Amboina gesonden werden,

gelijck ootmoedig versoeken tot Bat=a

vt

61