closeTerug naar inventaris

Transcriptie

mede geschieden mogen. den stiermant

Aan Thomasz van Amsterdam schoon„be„

edigde verclaringe verleent heeft, kan

uijt alle omstandigheden niet anders dan

mede heel verdagt aen 'tselvige werck

wesen, het welck soo bij aldien volgens

aenschrijvens aldaer aengehouden is, den

tijt, en tondersoeck best openbaren zal

Dit Jaer kunnen wij vermercken dat

de Amboinsche scheepe vloot almede de

gewonelijcke gang, en ronde niet zal

kunnen doen daer te mindere aengelegen is, ter„

„wijle het Chialoepje de post bode, als hier

bevorens is aengehaelt vande derde Lagen hoeck

tot ketfingh, geen vreemde vaertuijgen Althoos,

mogte oock den Commissaris tot aen

goedi goedi toe mogte die van 'tjagtie het

voorhout langs de cust van Nova Guinea

van pl=a piesangh en onij off wonij aff van

boven Swints affgekomen, gezien ofte vernomen

hebben, dan dat de laetste eenige Corre Corren

omtrent p=lo piesang zagen de welke voor

inlantsche aen ragen, soo dat in plaetse van dese

verpligtinge eenige kalk overs zullen kunnen

branden, en tot het affhalen vanden Commissaris

en bij gevoegde tot de Commissie vier Corre Corre

herwaerts aensenden, waer mede als dan nog

over d een off d’andere kant, een halve ronde

gedaen kan werden