closeTerug naar inventaris

Transcriptie

'Tzedert het Iongste schrijvens van hier

aen uE: d: Ho: A: den ueij der verledene maent

afgegaen, en is er anders schrijvens waerdigh

voorgevallen soo dat hier nevens eenlijk daer

van afschrijft gaet en bij onstentenisse

althoos te konnen dienen,

zijnde dit dan wel het eenigste en 'tweijnige dat

voor jegenwoordig U E: d=o Ho. a. schultplightig

bekent weten te maken, verblijvende, wij naer

behooren onderdaniglijk E: E: d=o Ho: a. heeren

onderstondt u E: Ho. a. oodtmoediste dienaeren,

was getekent R: pasbrugge, Willem van zijll,

J: van akersdijk albert van brengel p=r van

hoorn. 9: proost N: d: Lamontaigue, Abraham

bouden 9. hooft adriaan van roijen Cornelis

stull en p: kraen: ter zijde stondt banda

jnt Casteel nassame den 10:en 8ber. 1682.

Amboina,

Aen D' E: oppercoopman

Ieremias van Vlies, tuschen

sijdes gesaghebber ende den

verders raed:t/:

Erntfesse Manhaste

Wijze, voorsienigh, seer

bescheijden Mess=ns en

Vruinden

Alsoo

63