closeTerug naar inventaris

Transcriptie

de schep vloot off: Hongi, maken staet

dit Iaer de ronde niet wel zal komen daen

d'schepiroor sal dit

en meijnen ook niet dat het hoognodigh zal

jaer niet welde rondekomen

doen

wezen, het welk uE: E=s best weten zullen

dat ook niet noodig

mmers en is den Ccommissaris met de zijne

g'oordeelt wert

niet gebleken, dat 'er eenige vremde vaertuijgen

aen d’oost zide van groot Ceram, Ceram Laudt

de reden van dien

goram nogh Ergens daer omtrent, zouden zijn

ten welcken Eijnde de post bode vanden derden

vlacken hoek off, tot keffing toe, met eenige

zoldaten gesterkt bogt in, bogt uijt te vooren is

gezonden geworden, gelijck Noortwijk om dese

Chaloup en ’t Jagt het voorhout in te wagten

dat int gezicht en van de wal geraekt waer

ook al eenigen tijt omtrent RhaRkakit, soo

aen ancker als over en weder Leijde, en Eijndelijc

tusschen dij=landen Goram, en Manabocca. door

gezeth tot goedi=goedi toe aff sakte, sonder het

het minste te vernemen, gelijck 't Jagt het

voorhout van ’t eij=lant Pisang en oni off woai,o:

onder en langs den hoek en 't verdere van nieuw

gene, zuit waerts tot omtrent wesels i=lant,

niets dan onder p=o Tisang. eenige Corre Corren den

jnwoonders vernomen heeft

Wat den Commissaris tot goeden goedt voor= en

ter kennisse gekomen is ende hoe enige misnoegde

van Ceram Laut en de keffingers ’s Comp=s

watter met de

kesfingers gehandelt

bescherminge en daer op een prince vlagge versogten

is

en