closeTerug naar inventaris

Transcriptie

va

ugt

Jan

69

Desen dient ten merendele tot geleijde der

kerende Chialoep vanden burger=Coopman

en pachter ieser Tites, als ook UEE=

bekent te maken, hoe den Commissaris

Robertus padtbrugge, met de bijgevoegde tot de

den EComissaris, en bij

Commissie; 'tschip N: Noortwijk, jacht het

gevoegd, zijn alhier wel

voorhout en Chaloepje de postbode, 3:en deser

en behouden verscheenen

wel ende behouden alhier verschenen. zijnde

den 14:e der verledene maant (wanneer

tij=lant oubij zuijdt west herwerts overkomende

hadden) dat de schepen schielant en Exper=

t Iaght N Noortwijck over

iment, ende den 10:en deser W: Noordtwijk over

amboina, en toorhoutie

direckt naer Bat=a gesonden

Amboina, en 't jacht het voorhout recht door

it=o

van hier naer Batavia. versonden zijn

geworden; Godt almachtigh geve hun

gesamentlijk een gelukkige behoude korte

reijse,

Van Amboina is mede herwaarts aengesonden

geweest, het oorlogs Tregat tontroert Ternaten

't Iagt ’t ontroert ternaten

hebbende het in 14: dagen Langs Cerams.

gesonden om naer d’E h=r

commiss=rs te vernemen/

zuijdt kuste tegens d’oosterbeurt winden aen

op gehaelt en verscheen aldus 2:en deser=

wesende Eenlijk herwaarts aan afgevaardigdt

om naer den Commissaris te vernemen

gemelte Bodem zal

welke bodem dan ook alhier verblijft, om

tot over voer vanden selven

naer gedane, en verrigter zake alhier, den

etc=a alhier verbliven,

selven en verdere vrunden naer Amboina

over te voeren

den