closeTerug naar inventaris

Transcriptie

groot

zelfs

uf

ers

9

hier niet boven de ses maenden oudt en ver„

thoonen zal in zulck een geval den schipe voogt

off anachoda, geligt, en herwaerts aen wel

verzekert overgebragt werden, latende de verdere

voor dit mael loopen, wel verstaende bij aldien

geen specerijen daer inne gevonden werden

maer zoo daer ijets van belang aff gevonden

wiert, zal het grootste gedeelte en soo veel 'er

sonder swarigh=t kunnen versekert werden, en

boven al de voornaemste, met het ingeladene onder

deugdelijcke inventaris en opneminge ten over„

staen vanden Anachoda zelfs off ijemandt anders,

die daer vooren ook dienen teskenen, herwaerts

aen gebragt werden,

tot aen keffingh nogte daer omtrent niets

vindende, zal het Chaloupje de post bode als

Comp bezeijlt, het gesadig aen de luijt zijde van

Ceram ende d’ Eijlanden tusschen Goedi Goedi

en Ceram Lauwt, over en weder digt onder de

wal maer houden, gierende zomwijlen keffing

aen, gelijk het Oorlogs Tregat Controert Ternaten

het tusschen ketfing, giauws, en Rhakakit met

over en weder, en naar d’ Eijlanden te kruijsen, ende

aldus van daer keffing somwijlen mede aen te

gieren, om gedurige kundschap van Elkanderen

te hebben geslage ronde zal hebben te doen

met die voor zorge dat althoos trachten zullen

meest omtrent quaues te zijn, en 't oog aldaer

wel meest in 't zeijl houden, om de zelve voor

't gewelt, overlast off weder wraek der Papoes

en

i

73