closeTerug naar inventaris

Transcriptie

om

endt

uet

net

jaerts

kt

es

Aan: Coopman Mons=r

Nicobaes de Lamontaigne,

Versame, voorsinige

seer discrese

dit brieffjen wert uE: toegebracht door den

Chialoep hamburgh, waerinne voor ’t Comp=s

revengie geladen sijn,

6: Lasten witte rijs„

50: dubbelde bossen rottangh Java,

2: p=s rijs maten, als,

een van 40: en

lb, jtem

een van 20:

ze

1. vatt, daerinne hondert kan: klappus olij, van

welke goederen, uE in aenstaende een factuijrtjen

staet toe te Comen, en. dient gelet wanneer

eenige natte waren gevordert werden, gelijck

als van Olij, wijn Etc=a, dat daer toe 'telkens

Justagie overgesonden wert, alsoo wij anders

daeromme geduijrigh vaet werck moeten

laten maken doet dese Chialoep aenstonts

lossen en spoedigh weder herwaerts kere als-er

wint is, sonder anders dan zijt godt in

genade bevolen van onderstondt Ul: Vrundt

was geteijkent Willem van Zijll in

margine Banda Nassauw den 17:' 8ber 1682,

durien

77