close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Maer bij aldien inde zodanige vaertuijgen

eenige specerijen quamen te vinden, zoo sal ul

zigh op de sekerste wijse van al het volck en

vaertuijgh tragten te versekeren ’t zij met lieff

off leet, en tragten met alle mogelijkheijt, het

selvige ter Eerster en bester versekerde plaetse

te brengen,

int voorbij scheppen van sepas strandt, moogt

aldaer wel koken laten en halten, en bij verscheijn„

„inge van eenige dier Jnwoonderen hun bekendt

maken dat in korten selffs daer voorbij stae te

komen, soo bij aldien deselve eenige vreese ofte

becommeringe daer over mochten laten blijken,

kundt hun ten vollen versekeren, dat haer int

minste geen leet nogh hinder en staet te geschieden

soo dat vrij en vrank en sonder schroom jnt

voorbij varen mij wel mogen spreken, moetende

u: L: onderwijlen zigh Egter altoos omtrent deselve

wel op hoede houden, sonder zulcx in ’t minste

te laten blijken,

Het Chialoepje de post bode onderwegen ontmoetend

zult den selven aenseggen, naer Amboina maer

voort zetten zal, zijnde dit eenlijk het gene

U: E: hebben willen belasten, spoedt w:E verders zoo

veel mogelijk en vaer wel, onderstondt UE: Vrund

was getekent Robertus padbrugge, in margine

Banda Nassauw den 7:en 9ber„ a=o 1682./

aen