closeTerug naar inventaris

Transcriptie

t

en ons gelegenter tijt over te senden, om

die de naergelatene weeskinderen te doen

ganderen, den soldaet Carel Bringhmans

van aerschot heeft van overleden serg=t

in bewaringe hondert en twintige schapen

en een goede quantiteijt bocken, jtenn een

kist vol met klinaetse bijltjens en parringh

uE: wonplaetse sal wesen op ’t Eijlandt

kisser, ende vermogen te varen nae Leti„

moa, Laccor, Roma, en wetter, om te

sien off daer iets voor de E. Comp=e te

over

negotieren valt, oock het oog houden voor

onse militairen, ende besorgen dat de goede

ingesetenen geen ongelijk: gewelt off veratien

werden, aengedaen, waar door dickwils

gebeurt dat onse natie te niets hier en

„en

daar dootgeslagen werden, alsoo oorsake

sijn van veele, onheijlen,

Alle deugenen die onder uE: distruckt sul

verschijnen versien met behoorlijk passe

sult ghij hebben te gedogen, sonder hun

eenige verhinderinge aen te doen, maer

Correndraijers onversien van passe, sal

ul vermogen aen te slaen, het goet onder

overstote

behoorlijk: inventaris ten oppersten van

eenige