closeTerug naar inventaris

Transcriptie

dienen dat deselve weder derwaerts gesonden

sullen werden soo haest de kinderen de moeder

kunnen missen,

Jngevalle het huijs van resident niet bequaem

is, sullen de inwoonders wel soo veel doen om een

huijsjen te maken, moetende de jonge Luijden hun

wat behelpen, Een huijs timmerman gaet

nu mede, die wij met het retourneren van

Chialoep te rugge verwachten

de guarnisoenen sullen beset werden met de

navolgende soldaten, als.

op kisser met den resident twaelf kopper,

op Lethi een Corp„l en vier soldaten,

op moa Even Joo,

tot wetter seven persoonen, dogh dese laetste staen

geheel onder Radja Salomon, en mogen tegens

sijn danck net verwisselt werden

vergeet niet s'avondts en 'S' morgens met behoorlijk

eerbiedigheijt de gewonelijk Christelijk gebeden

te laten doen, ten eijnde uE op desselffs reijse, als

op de residentie plaetse godes zegen en hulpe moog

erlangen, sonder het welcke al u voornemen te

vergeeffs is, houdt ul onderhorige in goede dissiplime

en weest selver altijt een fedigen en een vromen

voorganger, weest geduijrigh op hoede tegens onse

vijanden en gewijnsde vrunden, en dewijle wij of

alle onbedenckelicke voorvallen geen precise

ordre konnen geven, soo sullen wij die uE goede

sorge