closeTerug naar inventaris

Transcriptie

om daer met houtskolen geladen te werden, en dan,

spoedigh herwaerts komen, dewijle daerom verlegen,

sijn, het geneir laest overgesonden wert ge„

„repareert en schoongemaeckt, waermedde

eijndigende bevele uE. na groete inde genadige

bescherminge des alderhoogsten, onderstondt

vE: vrundt, was geteijkent Willem van Zijll

in margine Banda Nassauw den 29=en december

A=o 1682//

Ourien

Aen den Boeckhouder

Barint Cop,

Versaeme, Vrome, diecrote.,

UL: briefken heden geschreven, is mij door den

soldaet wel overhandigt, dienende in antwoort

de goederen vanden boss„

de goederen vanden boswachter mij nogh niet

wagter zijn wel overhandigt,

overhandight sijn, twelk UE: besorgen moet

oock is den eenen oppasser hier nogh niet ver„

„schenen, dat mij vreemt dunckt niet geschiet

is, om een keer hier aen ’t Casteel te doen, wer

een keer aentcasteel te doen

toegestaen, mits ul. ten minsten eens bij mij

wert toe gestaen/

verschijne, Eijndigende, sijt godt in genade.

bevolen, onderstont, UE: vrundt was geteijken

Willem van Zijll, in margine Banda Nassauw

den 2„en Ianuarij A„o 1683.

Poelo- Aij.

Aen den Coopm: Mons=r

Samontaigne,

Eersame,

ma