closeTerug naar inventaris

Transcriptie

dics

tjenb

Wij willen verhopen dat den E: heeren

Commissaris en bijhebbende vrinden, in

goeder gesontheijt in Amboina sullen ge„

„arriveert wesen, dat wij in aenstaende

geerne trachten te verstaen,

hier mede

E: Erntfeste, achtbaere, manhafte, wijse

voorsinige, discrete genereuse heeren en

vrunden, desen Eijndigende bevelen uEE:

nae vrundelijk groete in de genadige

bescherminge des allerhooghsten, ende

verblijven; onderstont, UE.C. dienstwillige

vriends, en dienaren was geteijkent

Willem van Zijll., albert van brengel,

Johannis de hartogh, Corn: Stull, adriaen

van Roijen, en Pieter Craan, in margine

Banda Nassame den 14=e Jan„ 1683.

waijer,

k

aenden onderkoopm: d

Willeboort Willeboortsz=e,

-

Eersame, vrome discrete,

ul: briefken van: 19=en deser gedateert is mij ontfangen missive/

wel overhandight, waer uijt ick verstaen

hebbe desselfs indispositie van koorts als

andersints, waer door niet machtigh waert

verte

109