closeTerug naar inventaris

Transcriptie

van Zijlt, Albert van Breugel, Johannes

de Hertogh, Adriaan van Rooijen, Cornolis

stull, en Pieter Craen. Jn margine Banda

Nassauw, den 5=en feb=ri 1683. Lager 2. P.

Naer dat desen gesz was retourneerden gisteren

na middagn hier ter Rheede, de Chialoep

Rossingijn, hebbende op Atrouw, de provisie, goede

maenden aende guarnisoenhouders verstreckt

daer het alles in goeden toestand was, van waer de

opperhoofden verders de Reijse na kisser hebben

willen vervorderen, dogh op de hoogte gekomen

wesende van graden om de zuijd boven het

Eijland Timor=loaut, hebben daer soodanige harde

winden, en verbolgen zee aengetroffen, datse scha„

deloos, de mast op 1 â 2 plaetsen gekrakt, en alsoo

sonder de reijse tot kisser te konnen gewinnen, weder

hier binnen gekomen zijn, een Stierman is op de

reijse overleden, den tweeden is heel sieck weder

gekeert, gelijck mede s=r Lobs, die al vrij wat

vervallen is door de koortse, dit nevensgaande

kleijn bamboesjen vol kleijne Pereltjens is den

Stierman geschoncken vanden khrankbesoeker,

te geloven sijnde daer dusdanige kleene gevonden

werden, ook wel grooter moeten zijn. de voorn

Reijse staat inde maend maert weder hervat

te werden &c: was geteijckent Willem van

zijll.

Doclo=Aij.

_