closeTerug naar inventaris

Transcriptie

M:

als te veel, want een opper=Coopman maer

seven ponden geniet, den vendrigh sal

voortaen geen was maendelijk meer goet

gedaen werden, want de heckens door den

heer Commissaris nu verhangen sijn, oock

sal uE. voortaen sigh vergenoeghen moeten

met drie kannen Lamp-olij, in plaets van

ses, den vendrigh 1.½. kan, jn een halve maent

moet geen een p=r guinees Linnen opgebracht

werden, gelijk nu geschiet is, ja in een heele

maendt gedurighlijk niet, want dit meer

een gewoonte, dan nodigh vereijs is,

de verstreckinge van onkosten gedaen in

't voorstellen van. E: Heere gouvern=r generael

is redelijk gesonten, uE. dient, te besorgen

dat in aenstaen de mate van redelicheijt

niet te boven gegaen werde,,

hier mede eijndigende beveele uE in godeb„

bescherminge, onderstont, Ul: vrundt

was geteijkent Willem van Zijll, in margin

Banda Nassauw den 10=en Feb=r 1685:

het rapport van 't visiteren van 'tbos is mij

overhandigh, waer bij gecontinueert moet werden

de huijaerts en quaet sprekers dienen niet

toegegeven,

verte

2