closeTerug naar inventaris

Transcriptie

de gedaene recomandatie

en perkeniers is een goede

sake / etc

negligentie der gerkeniers

op 't geijland, aij„

de vaste weegdagen moeten

g' abserveert werden et=a

schultkennisse,

dat uE: de perkeniers in ’t destrict van Lonthoir

alomme hebt doen waerschouwen om het

planten van nootenboomen te behertigen

is een gode zake, verhoope het selve van

godt Effect wesen zal het welke hun jteratielt

gerecommandeert moet werden./ het is

te beklagen dat de perkeniers van Poelo=aij,

daer in soo negeligent zijn, waerinne op

onse eerste bij eenkomste een goede remedie

moet gepractiseert werden

Op dat UE. mocht weten volgens het jonglst

beraemde reglement wat vaste dagen inde

week daer geobserveert moeten werden

tot het ontfangen der specerijen, soo sal uE

op morgen ter hand gestelt worden een

Extract uijt de jongste ordre voor den

Boswachter hier inder tijt beraemt, als

wanneer UE: een ijder in sijn district daer

van advertentie kunt doen„

de overgesondene schultkennisse groot Ev: 850:

sprekende ten Laste jan Pieters: Steltman

hebbe ick den Cassier Maximiliaen Pontin

doen overhandigen, die mij in plaetse van

dien, weder gegeven heeft, de schultkennisse

6

ten Laste het perck Bojauw groot rx: 1000:

die jegenwoordigh in desen gesloten UE. toecomt

maert

8