closeTerug naar inventaris

Transcriptie

nde

uE

iā€ž

maer voornoemden Cassier versoeckt

uE. hem gelieft te restitueeren de

quitantie ofte receptie des gemelten

schult brief, als wanneer hij UE: een

ander briefken verleenen zal van

brief van achthondert vijftigh rx=r etc:o

Eijndigende bevele uE: en familie na

vrundelijke groete inde genadige bescherming

godes ende verblijve, onderstont, UE:

genegen vrundt, was geteijkent

Willem van Zijll, in margine Banda

Nassauw den 15=en Feb=r 1683.

Lonthoir. ā€”

Den: Coopman Mons=r

Johannes de Hartogh.

Persame, voorsinige, Seer discrete Sp;=a

Desen dient tot reschribtie op uE: missive

vanden 19=en deser en dat het mij wel

gevalt dat de timmerluijden gedaen

werck hebben gekregen met de gespantjes

op de achter packhuijsen te setten

wes de metselaers nu goet weer

hebben, om met het leggen vande

verte

125