closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Cerg: doen wil met de geeijste rottangh

mandekens, hij seght tot het versamelen

vande Cauarij in 't Bosch, dat immers al

over angh afgeschreven is ende de soldaten

niet meer subject zijn, oock kannen

bij tijt van noot van talij oetangh wel

timbels door de jnlanders laten maken en

laet eens vernemen, om mij daer van bericht

te doen, of aert Anthonisse tot rossingeijn

al eenige wilde koeeesten heeft gevangen,

van desen avont verwachte ick uE. hier

om op morgen een begin te maken met

het opnemen der packhuijsen etc=a eijndigende

sijt godt in genade bevolen onderstont

Ul: vrundt: was geteijkent Willem van

zijll, in margine, Banda nassauw

den 21=en feb=r 1683.e

Poelo=aij.

Aen den Coopman Mons=r Nicolaas

de Lamontaigne.

Persame, voorsinige, seer

discrete S=r

gisteren

N