closeTerug naar inventaris

Transcriptie

al

ten

van

ds

129

gisteren is in rade van Banda geresolveert

den substituijt fiscael

van p=lo aij, Jacobus dhoes

ende verstaen, dat den substituijt fiscael

zal metter voon na oureen

jacobus de haes niet ter woon sigh transportere

vertrecken

sal na de negorij ourien, om aldaer dat

Comptoir als subaltern operhooft, waer

en in desselfs plaets

te nemen, sullende in desselfs plaets aldaer

verschijnen den ads=t als

substituijt fiscael A=t

als substituijt fiscael weder verschijnen den

vande welle /er=/

adsistent aernout vander welle, die

ul: volkomen kennisse van dat Comptoir

sult geven, hem Emploegeerende in 'tschrijven

en alles wat daer voorvalt, op dat hij kennisse

en kundschap magh hebben van al ’t gene

dat op ’t Comptoir poelo=aij te verrichten

is, volgens en in conformite den Last

en ordre vander heeren onse gebieders tot

met welcke alteratie

Batavia, met welke veranderinge nu

den adsis=t Lippens tot ons

sult oversenden, etc=/

den adsistent Tippens daer nu gemist

kan werden, invoegen uE: denselven

nu al met eenen tot ons sult oversenden

om hier over de secretarij, in plaetse van

voorn: vander welle geemploeijeert, te

werden, sullende ul het gene voorsz: is,

overmoigen Effect laten resorteeren

soo is mede gisteren in raade geresolveert, resolutie/

en vast gestelt, de perckeniers van p=l aij

verte