closeTerug naar inventaris

Transcriptie

17

welcken rijst en sago overgesonden wort

om de soldaten en verdere gemeente van

rossingeijn te spijsigen, verstreckende deselve

half: rijs en half sago, op dat onse sobere

provisie die wij nogh in voorraet hebben

wat langer magh duijren, en hopen dat de

Batavise seccour schepen, haest te voorschijn

sullen komen, werdende N=l: verders

geinjungeert, geen rijs te verkoopen aende

ingesetenen van het hoogelant, van Banda„

dewelke haer gerief tot waeijer als hier

aen 't Casteel kunnen halen, waermede

Eijndigende, sijt nevens Comp=es suppoosten

godt in genade bevolen, onderstondt

UE: Vrundt was geteijkent Willem

van Zijll in margine Banda nassauw

7

den 24=en feb= 1683.„

Amboina.

Aen d' E: Heere Roberkus

Padt=s Brugge, Commissaris

gouvern=r en directeur over

de provintie Amboina en den

Raedt

131