closeTerug naar inventaris

Transcriptie

den ondercoopman

and=rs Boudewijns: noer

amboina gesonden,

de 21: Letiren moaeesen

staen te volgen/

Erntfeste, Achtbare, manhaste

wijse voorsingge Genereuse Heeren

en vrunden

Met de chialoep van Bandasen borger Nicolaas

Javaer, komt jegenwoordigh over den gevorderden

40

onder Coopman Andries Boudewinsz: die

eenigen tijt van noden heeft gehadt om

papiren tot desselffs defensie te beleggen, gelijck

ook den fiscael S=r adriaen van Rooijen mede

sedert de oproepinge van gemelten Bouveurg

niet stil geseten heeft, om informatien, inter„

„rogatorien en wes eenigsints meer ge„

„requireert heeft, tot accusatie te beleggen

hetwelck al eenigen tijt gerequireert heeft

andersints ware de overkomste al eerder geschie„

de papiren door den fiskus hier bereijts in

rade van justitie geexhibeert ende verders

beleght gaen in een packet geslooten in

handen van. bovengenoemden borger nicolaes

swaen, die Last heeft. deselve nevens desen

„de

uEE: te overhandigen teti en moesen ten

getale van een entwintintigh stucx door

vondewijns: sonder schult mede overgebracht

en hier al eenigen, tijt op hunne vrije voeten

over algegaen en gestaen sullen morgen met

de