closeTerug naar inventaris

Transcriptie

jegenwordigh send ick tot uE: overden

adsistent jacob de haas, den welken ten eersten

op ourien den volke als subaltern hooft sult

dienen voor te stellen, mitsgaders transport doen

van alle de Effecten bij dat Comptoirken

„groete

berustende, sonder anders dan zijts nae godt

ingenade bevolen, onderstont V:S: vrundt

was geteijkent Willem van Zijll in margine

Banda nassauw den 26=en feb=r 1683:e

Amboina.

Aen den E: Heere Robertus Sad= Brugge

Commissaris Gouverneur en directeur over de

Provintie Amboina en den Raedt

S: Erntfiste, Achtbare: markafte

wijse voorsinige discrete heeren

Vrunden,

Eergisteren is van hier met de Chialoep vau„

vryborger Nicolaes swaer na amboina

eergisteren is den onder„

verzeijlt, den ondercoopman Andries

„coopman, A: Boudewijn

vertrocken

Boudenrust:, om zigh te verantwoorden, over

de beschuldigingen die den officier 'tsijnen Laste

daer sal inbrengen, de papieren die den

fiscael