closeTerug naar inventaris

Transcriptie

nopende ’t besorgen der

goots, en school dienst/

tot onderwijsinge vande jeught als bejaerde

persoonen, en dat des Sondaghs den openbare

gods dienst werde geviert, in het aanhooren

van oude en jonge Leerlingen S morgens na

gommeslagh omtrent seven uuren zullen

de oude en jonge leerlingen, in het school

verschijnen, beginnende, Eerstelijck met het

gebet, dat gedaan zijnde zult met het

teeren voortvaren, aanvanck nemende met

de eerste beginselen op de gebeden, de articulen,

des gelooft, ende naar dat dit een uur geduurt

heeft, met den gebede Eijndigen, ende des naar

middags weder met de gom slaan en aanvanck

nemen, als des voormiddags geschitt is, ende

na sessen ofte met zons ondergank weder

Eijndigen, instituerende de jeugt eerst en

alvooren met A: E: C: vervolgens met de

gewoonlijke maleijtse vrage boekjens, de maleijtz

Catechisums, ende zoo voorts, Zondags smorgens

zal men de gommeslaan gelijk inde jnlantsz

negorijen het gebruijk is, drie distincte reijze

agter den anderen, tot een teeken dat het dan

rustdag is, en niemant en zal vermogen uijt

te gaan om te arbeijden, de gemeente vergadert

zijnde