closeTerug naar inventaris

Transcriptie

geven moetende de soldaten den schoolm=r

behoorlijke eere geve en selfs een sedigen

voorganger sijn

Ende jngevalle zig imant te buijten ging

of Ergernis gaf, zal n=l de zoodanige

heftigh berispen dat niet helpende, zult

ons daar af berigt geven, ofte zoo het

uE: best dunckt tot ons opzenden

Ende dewijle de E. Broederen des kercken

raads alhier, ons overhandight hebben, een

bequame jnstructie ropende 't geen inde

voortplantinge der Christelijke Religie

ginder te doen staat, zullen van die materije

aflatende, ons aan dezelve gedragen, die wij

mits dezen UL: mede geven, waar naar zig

voorts zult hebben te Reguleeren, den godts

dienst betreffende,

„hebben

zoo hult ook te Besorgen dat den name

godts niet gelastert of Ligtveerdig mitsbruijkt

nog ook toegelaten werde het vloeken en

sweeren, als eenige onderlijke propoosten,

woorden of actien,

Niemant van uw volck sal hem onderstaan

te solliciteeren na eenig mans vrouw veel

min die te deboucheeren nog en zullen ook

geene concubine mogen houden

voor al