closeTerug naar inventaris

Transcriptie

gespecificeert inde nevensgaende notitie,

en de sago wert daer gemelijck gecogt

20

voor drie schell= en ook eer halve rx„s het

duijsent uE: zijt voor een maent geprovideert

jegens welker tijt wederom kompen

Condt, vertrout de in landers daer rontsome

niet veel weest derhalven wel op hoede,

o

vaet Smorgens en des avons de gewonel=

gebeden doen en: weest selver goede voor„

„gangers van Een goedt leven, zint, hier

mede de hoede Godes Ex: een behouden

reijse toegewenst, in margine

Banda in't Casteel Nassauw den 1=e April

a=o 1683.,—wax geteijkent Willem van

Zijll, Albert van Breugel, Johannis de Hartogh,

en Pieter Craen,

Amboina.

Aen d’E: Heere Commissaris,

en Gouverneur, Robertus

Padt= Brugge, en den Racot

Erntfuste