closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1

N

rogh,

: Erntfiste, Achtbare manhafte,

Wijse voorsinige, Genereuse, Heeren

Vrunden

Deijde uEE: missiven van 5:e en: 11=e

maert lestelijk sijn ons op den 8=e en 26=e derselver

maent wel overhandigt d’eerste p=r den

Christen mardiker abraham Jans: ende

den tweden met de Chialoep piessangh, die

na sijn arrivement eerst is vertimmert

en: gebrant geworden van sijn Leckagie,

welke anders al eerder derwaerts gesonden

ware, dienende desen in antwoort En:

eerstelijk: op de missive van: 5:e maert dat

het rapport der gecommitteerdens die den

paep Courlille van moa ende de andere

24=e persoonen geexamineert hebben volgens

't versoek van: fiskus, hier nevens gaen: en

waerom geen serrijs over

gesonden is, wegens d’ slaven

wat de reden sij dat door S=r van Rooijen

waxet=c,

geen bewijs overgesonden is wegens de slaven

en wasch die den onder-Coopman Boudewijnsz„

op zijn Eerste arrivement in Banda door

de matrosen aen Landt gesonden heeft, is dat

hij te dier tijt niet op neira present is

bij in absentie van fiscus,

geweest, soo hij seght, en. naderhant d=o jacht

verte

155