closeTerug naar inventaris

Transcriptie

nopende den stierman,

velthuijsen, et=c,

na Amboina is gezeijlt, van waer, geretourneert

wesende, heeft de nu overcomende ver„

claringe beleght, belangende dat den

stuijrman velthuijsen een slaeffken van

opgemelten Boudewijnsz„ ter schenck

bekomen soude hebben, is waer bevonden

daer van de verklaringe almede hier

nevens overkompt, doch wegens de rottangh

blijkt bij 't nevensgaende Extract uijt

de vendurolle, dat eene der met silver

beslagene rottanghs onder de nalatenschap

vanden onder stuijrman Jan van Schie

bevonden is geweest, de tweede is door den

onderstierman verthuijsen van: voorsz=

Jan van Schie gekocht volgens blijckt

van een verklaringe, en komen beijde

tottanghs nu over benevens het geweer

van overgesonde gevangene Leti en moaesen

bestaende in vijftien sweerden, twee

pieckjens twee goude schoteltjes en:

een hals kettinghjen van sleght koraelen

Een anderen tot voldoeninge van missive

van 11=en maerc sende wij nu over de slaven,

door den onder Coopm=n Bouderijnsz= uijt

1

6