close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

se

159

vertier groot, die bij na vijftig Lasten

monteert, den stillen tijt en kontrarie wint

heeft onse vrese met vermindert, sulcx wij

't schip maccasser is hier nog

het van onsen plicht hebben geacht in tijts

met verscheeren)

op hoede te wijsen, het schip Macasser is hier

noch niet verschenen, en sal misschien door

dese dagelijk stilte nog wel wat achter blijven,

'tJagt de javaense bode

het jacht de javaense Bode, is op Eergisteren

na quans en ourongh

verseijlt, om zago van

na Ourongh en quaus gezeijlt tot prokure

daer te halen,

van Sago, en soude dese overkomende chialoep

Rossingijn mede derwaerts gezeijlt hebben

hadden wij hem niet na Amboina moeten,

senden, den stuirman en quartiermeester

hebben beijde Last in ’t retourneerde voorn=

plaetsen aen te doen,

Den Coopman de Hartogh heeft nevens

hem sijn schoonmoeder ook tot borge doen

stellen voor ’t perck bojauw, op het stverven

der moorse papen sal goedt reguart

genomen werden,

de reecq„ van Consumptie door den Gouvern=r rekenings van

comfumtie over gesonden

van Zijll overgesonden sal geredesseert werden

volgens uEE: aenschrijvinge en gaen

hier nevens ook over de reecq: van

verte