closeTerug naar inventaris

Transcriptie

’t in wisselen der

ducatons

gecomitteerdens nae

arouw geseijlt P=r de

chialoep: pisangh, om

na de moort vande

burger joost Poolman

en estjene marchier

te vernemen

Consumptie van: Coopl uijden, de Hartogh

Lamontaigne, als ook van ondercoopman

Willebortsz„ tot waijer

met het inwisselen van. ducatons sijn wijn

jegenwoordigh besigh, en hebben 2400: p=s

reets ingewisselt en soo het schijnt staen

'er weijnigh meer in te komen, den danck

bede en vierdagh staet hier op dinsdagh

wesende den 6=en deser maent gehouden

te werden

den persoon van Ioan Latoupan, wiens

Condemnatie Lange geexpireert is, en

op sijn versoek hier tot soldaet gevordert

vaert met dese chialoep derwaerts,

Nu vier dagen geleden is de Chialoep.

piessangh met de gecommitteerdens

orn: stull en. den vendrigh Rolenburgh

van hier over leeuwer nae arouw gezeijlt

om te vernemen nae de moort begaen aen de

persoonen van Joost Barelsz: poolman,

en Estjene marchier inden jare 1680:

geschiet in de kreeck van toemoeri ontrent

vijff mijlen van Arouw torame, en

hebben

d