closeTerug naar inventaris

Transcriptie

hebben met eenen derwaerts bestelt

marcul

den Schoolm=e, Warela, om in de negorij

wammer geplaets te werden den tweden

is hier nogh moeten verbliven om dat

sijn huijsvrouw groff swanger was en

alsulcx tot nadere gelegentheijt

gemelte gecommitteerdens sullen tot

Teeuwer eens aangieren, off door goede

tusschen sprake de sake konden alsopieeren

soo die faciel is, en andersints partijen

vermanen van feijtelicheden hun te

onthouden en alhier in Banda te

verschijnen, tot bemiddelinge hunner

sake verders weten wij niet off wij hebben

uEE: bevelen ons successive gegeven

achtervolght

Niermede

Ed: Erntfiste, achtbare manhafte wijse

voorsinnge, genereuse heere en vrunden

desen Eijndigende bevelen wij UE: E: na

e

vrundel= groete in de genadige

bescherminge des allerhooghsten

en verblijven, onderstond, UE: E: dienst„

„willige vrundt en dienaaren

verte

161