close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Voor

169

scheepjen hebben ons overhandight

3

een missive van Coopm: van mechelen

tot sourabaja gesz: daer in gesloten

was een Copia missive van uE: d: Ho=

bekomen missive van: coopm

van meggelen, tot zourobaija

etc

a: van 25=en Feb=r Lestl„t waer uijt ons

gebleken is dat uE: d: Ho: a: hebben

believen te ordonneren ons van Sourabaja

voorn= soude toecomen soo veel rijs als

scheepjen nederhorst soude konnen

desselfs inhout/

voeren dogh den soberen voorraedt

heeft sulx niet toegelaten mitsgaders

dat wij het selve soo spoedigh als doenelijk

ware met een ladinge van noten

wederom souden depeschieren 'twelck

wij onderdanighlijk in acht genomen

hebben in voegen daerinne gescheept

cargasoen in voorn:

sijn, een quantiteijt van 157670:¾:

scheepie geibarqueert,

noten mnschaten bestaen: in

59167:½: l: vette noten off 10290: Cattij banda a 5:¾: lb: ider

48909:½: —: middel: d=o - . d:o 8506.

8625:

49593:¾: —: rompen

om

157670: 2/3

27421: Catij banda

kostende met hare ongelden 9319: 15:11:

Ons is mede over amboiia, en

d’ copia missive p=r 'tschip

maccasser aff gegaen over

sourbaga, toegecomen Copie missive

amboila ontfangen,