closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ffs

9

ons in tijts te versien, dat op daer nae

in geene verlegentheijt en geraken, om

den rijs te doen strecken, hebben wij

voor de maent April gelt in plaetse

van rijs aen het guarnisoen verstreckt,

maer twijffelen off de soldaten bij de

vrijliden met dat graen, verder sullen

wesen, vermits den Soberen voorraed, de

„wijle alwederom eenige van onse varende

borgeren, tot amboina aen geweest

sijn genegotieert hadden, daer verkocht

hebben, geljk: zij voorgangen jare mede

gedaen hebben, waer van wij uEd: ho: a:

advertentie geschiet

d

Wij hebben met Lief uijt uEd: Ho: a=o

missive gelesen, dat de respective specerij

schepen, het voorgangen jaar van hier

na Batavia geretourneert, met hare

ladinge behouden sijn aengelandt, waar

voor den almogenden gedanckt sij

verders bedanken wij uEd: ho: a=o voor

de mededelinge der respective novelles.

Op den ontfanck van uE: missive, hebben

wij niet ingebreken gebleven, ten eersten,

en sonder tijt verhuijm, door expresse

vert

17

om d’ rijs te doen strecken,

is voor de maent april aen

1 guarnisoen gelt in ploets

van rijs verstreckt/

dat d’ specerij scheepen

voorgangen van hier aff

gegaen op ba=a wel ware

gearrreert, is met lieff

verstaen/