closeTerug naar inventaris

Transcriptie

gecommitteerdens op te wisselen,

van ’s Compagnijs ministers, die eenige

administratie van penningen s Comp=s

wegen hadden, als mede van alle andere

persoonen, de ducatons, off silvere rijders,

die in dese provintie in wesen, tot welke

d’ silvere ducatons

off rijders alhier ingewisselt

op wilselinge, den tijt van acht dagen

gestelt sijn geweest, waer toe het

formulier van eedt mede geopserveert

is, de ingewilselde quantiteijt, bedraeght,

't bedrage van de selven

hier maer rx:s 3529:½:

voort tredende tot het geene sedert ons

laeste schrijvens aen uE: d: ho: a: hier

voorgevallen is, sullen wij vervolgens het

voornaemste aen halen ende,

Eerstel: seggen, dat wij in ’t aenwesen

van: E: heere Commissaris padbrugge

2

volgens uE: Ho: a: Last en ordre na guans

gesonden hebben 't jachjen 't ontroert

het jagt tontroert

Ternaten en 'tchialoepje

d’ post Bode met een

Ternaten en ’t Cchialoepjen postbo de

brieffie aen Keffinge

orangkaijen affgegoen om

met een briefjen aen oranghkaijen

reden

Laestan, van ketfingh, joemat van

killoematta wero van kellinaro ende

n