closeTerug naar inventaris

Transcriptie

de vordere dorp hooffden van goele goeli„

quammer quans, Charakit d’van inhout

wesende dat de gemelte Chialoepen Expresselijken

over quamen wel gearriveert tot hunner

gerustigheijt off de papoese rooff cor corren

in desen stillen tijt daer verschenen om hun

voor alle gewelt en overlast te bevrijen en

beschermen, welcke beijde op den 5:e 9ber

pass=o sonder iets vernomen te hebben hier

weder keerden

het aenplanten van jonge notebomen is in

desen gepasseerden regentijt der maenden

decemb: Januarij en feb: met allen ier

bij derhand genomen, soo op het hooge Landt

„Banda.

van poelo=aij, als mede op neira, sulcx

men veele der selver door den bequamen

regen in ’'t leven bevindt, godt de heere

verleene den verderen wasdom,

d

den ondercoopman Bouderijnsz:, die

wij door gebreck van bequame stoffs,

buijten den raad, op den 2=en Aug=o verleden

nae de Z: O: en Z: wester Eijlanden gesonden

hadden, retourneerden op den 5=e decemb=r

verte

1

17

d’selve weder geretourneert,

't aenplanten van jonge

Boomen, met jeer voort

geset/

retourneringh van