closeTerug naar inventaris

Transcriptie

door vianden, d’orangkaijen Tetij en

touterocawera, gecontracteert hebben

haare vrunden, d’orangkaijen Tourlilli,

Tourlouta, en de verdere gevangen van

Letij, en moa, te lichten, en in Banda

te brengen, voor 40: slaven, waer van

reets 15: ontfangen, en de andere rest

nogh uijtstaende, soude hebben

Een tweeden, dat haer belast hadde

een stuck hout in 'tbosch te kappen

van twee en een half vadem Lengte,

’t geen tot een troncq feijden sij gemaekt

wiert, sijnde de boeijen, en broncq aen boort„

met de gevangene beset

Een deerden, dat hij op twee mannen, alde

soldaten, zijnde, en een Corp=l met hun

volle geweer uijt de Corps duguarde, aen

boort hadde gelicht

Ten vierden dat hij al d’orangekaijen

alleenlijk sonder hun ander volck bij haar

te mogen hebben, aen boort hadde geroepen

den tweeden, off derden dagh voor zijn

vertreck./