closeTerug naar inventaris

Transcriptie

overkomende copia

resolutie, genomen in

baerwesen van d E H=r

commissaris,

memorij der wissels/

soo gaen hier bezijden mede tot uE: d: Ho:

a: speculatie over in Copie alle sodanige

resolutien, als in 't aenwesen van: Ed: H=r

Commissaris Padbrugge hier genomen

sijn onder N=o 5:

Ende hebben diverse deser inwoonders hier.

in Cassa p=r wissel getelt sodanigen

somme van penningen, als de nevens,

gaende memorie onder n=o 8: uijtwijst

ootmodel: versoekende, dat de selve mogen

werden geaccepteert, en voldaen

hier mede.

2

Ed: gestrenge, Orntfeste, hoog achtbare,

manhafte, wijse voorsinige seer genereuse

heeren, desen Eijndigende bevelen UE: d: ho: a=o

nae onse eerbiedige groetenisse in de

genadige bescherminge, des allenhoogsten

en verbliven, onderstondt uE: d: ho: a=o

ootmoedige, en onderdanighste dijaren

was geteijkent, Willem van Zill

albert van Breugel, Johannis de

hartogh, adriaen van Roogen en

pieter kraen, in margine Banda

Nassauw den 27=e april 1683.

amboina

op