closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Amboina.

Aen: E: Heere Roberbus

Padbrugge. en Commissaris

Gouverneur en directeur

Benevens den Raedt

E:Erentfiste, Achtbare manhaste,

Wijse, voorsinige Seer discrete Heer en

Vrunden

ons sijn Successive, uE. E. missiven

van: 15=e 20=e en 27=en april wel tagebracht,

de eerste op 23=e p=r den mardiker Pieter

Lamberts. den 2:e op 28=e april, door den

manhafften Cap=n jodocus Cromhuijsen,

amo

en den laetsten op p=r deser maent

mei P=r de Chialoep van nicolaes

swaen, waer op uE. E. vervolgens in

antwoort geliven gedient te wesen

dat de inlandtse militie sterck 40:

de jnlandsche militie is hier

wel aengekomen

knechten, met de Chialoep van

Jan hansz= Cap=n der inlandtse

burgerie aldaer hier gearriveert

sijn

183