closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Arrivement vant schip

macasser

arrivement vande gecom„

miteerdens h=rs stull, en

Rosenburck van arouw.

overkomste, en een goet succes.

Het schip Macasser is na langh suckelen,

en met groot verlangen nogh eijndelijck op den

19=en deser hier ter Rheede ten ancker gekomen

waar voor den Almogenden gelooft, ende

gedanckt moet werden, het selve brengt ons

onder meer andere goederen toe twee hond„t

twee en sestigh lasten Rijs, en 35000 bossen

Padij.

De gecommitteerdens den onderkoopman

S„r Cornelis Stull, ende den vendrigh

mons„r Carel van Roosenburck, sijn nu

weder van Atrouw geretourneert, rapporte

rende dat zij int begin van hadre reijse door

de Stroom voor Goram gedreven zijn, al„

waar voor de negorij katalockie hebben

ten ancker vinden leggen, een Bonijs vaar„

tuijgh, welcke na afvragen verklaart had„

de uijt de bogt van Bonij in Comp„s van

nogh twee Boutonse vaartuijgen na Bouton

geseijlt waren, geladen met Rijs, en Padij,

ende van daer de reijse te samen weder onder„

nomen hadden na keffingh, dogh zijn mackers

beter beseijlt dan hij, waeren hem uijt

gesigt geraekt, dies sustineerden dat zij op

treffingh al ten ancker lagen, hun gevraegt

werdende werwaarts zij wilden, en waer

mede.

in