closeTerug naar inventaris

Transcriptie

de

mede geladen waeren, repliceerden na oost

Ceram, en met Rijs geladen te zijn, mede

onvoorsien van Passe, resolveerden de

5

gecommitteerdens den selven voor goeden

prinse aen te slaen, ’t welck gemackelijk

wierd geeffectueert, en is ’t selve vaar=

d„o hulpen van

tuijgh door„ onsen oud= borger Luijtenant

Jan Eijsbertsen, herwaarts gebragt, de

ladingh heeft bestaen in Elff lasten, en

thien maten Rijs, Jtem 2 lasten, en 36

maten Padij, oock weijnigh Saleijersche

grove kleden, mede van geweer wel voor„

sien, bestaen hebbende in een bas, krissen,

spatten, pieckjens &c:, men heeft in

dit Jonck oock gevonden drie â vier handen

vol goede noten musschaeten pas 10 â 20

dagen van de boomen gepluckt, die zij

beleden op kouwer bekomen, en gevraagt

hadden, off diergelijcke Specerijen op dat

Eijland meer gevonden wierden, en hadden

in antwoord bekomen van Ja, en dat die

int gebergte stonden, de Gecommitteer„

dens haer reijse van Goram vervorderende

waeren na 4 â 5 dagen onder wegen

geweest te zijn tot Teeuwer gearriveert,

om de differenten tusschen den Orangkaij

Neij Neij, ende de vrunden vanden Solcq

Gamolack aff te doen, Parthijen bij den

Gnderen verschenen zijnde, en een ijder

verte.

d

191

hun verrigten aldaer.